Sponsors

Sponsors

Wij zijn onze alle sponsoren en donateurs  dankbaar voor het steunen van de verhuizing en verbouwing van de wereldwinkel naar de locatie aan de Grote Breedstraat in Dokkum.

Hieronder vindt u een lijst van onze sponsoren:

Administratiekantoor Dijkstra BV

By Frank vormgeving BNO

Bouwbedrijf Postma

Bouw en Aannemingsbedrijf Weidenaar BV

Echte Bakker Eddy de Jong

Electro World  Talsma

Ensel Staalkonstrukties BV

Jumbo Dokkum

Kabelnoord

Kooi Advocaten BV

Lippe Wonen

Merkus Automatisering

Pranger Rosier Installies

Rosier

Schilderwerken Wyger Smits

Slagerij Bauke Talsma

Verassend Mooi

Vrieswijk Kraanbedrijf

Vrijgemaakte Kerk Ferwert Hallum

Ijzerhandel Raadsma

Zijlstra Verhuur

De heer Fons de Haan

De heer Hielke de Graaf

De heer Michel Trommel

Familie Kuindertsma

& Alle onze onmisbare  wereldwinkel vrijwilligers.

ANBI

Wereldwinkel Dokkum  is een door de belastingdienst erkend “goed doel” (een algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat de giften aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.

De gegevens met betrekking tot de ANBI-status zijn beschikbaar op de website van Wereldwinkels Nederland.

KvK nummer 01073003